Terug naar home

Tarieven per maand

1 keer per week: € 27,50

2 keer per week: € 37,50

Onbeperkt: € 48,50

Tarieven jaarabonnement

1 keer per week: € 24,- per maand

2 keer per week: € 34,- per maand

Onbeperkt: € 44,- per maand

Tarieven 2 jarig abonnement

1 keer per week: € 21,50 per maand

2 keer per week: € 31,50 per maand

Onbeperkt: € 41,50 per maand

1. Wij werken alleen met automatische incasso voor het betalen van de contributie. Op het inschrijfformulier vult u een machtiging in, zodat wij de maandelijkse contributie kunnen afschrijven. De contributie wordt een maand later rond de 25e van uw rekening afgeschreven, dit in verband met het verwerken van wijzigingen. Bijvoorbeeld: contributie van de maand mei wordt eind juni afgeschreven.

2. U kunt kiezen uit een maandabonnement, een jaarabonnement of een 2 jarig bonnement. Opzegging of wijziging van een abonnement dient schriftelijk doorgegeven te worden aan de administratie en is mogelijk per de eerste van de volgende maand.