Terug naar home

Inschrijven kan middels een inschrijfformulier. Deze kunt u afhalen bij de balie.

Voorwaarden fitness

Inschrijving

De eenmalig te betalen inschrijfkosten zijn €20,00 en dit bedrag wordt automatisch bij uw contributiegeld opgeteld. Dit is inclusief een chipkaart. Bij verlies of beschadiging van deze kaart betaalt u €7,50. Wij werken alleen met automatische incasso voor het betalen van de contributie. Op het inschrijfformulier vult u een machtiging in, zodat wij de maandelijkse contributie kunnen afschrijven. De contributie wordt een maand later rond de 25e van uw rekening afgeschreven, dit in verband met het verwerken van de wijzigingen. Bijvoorbeeld: contributie van de maand mei wordt eind juni afgeschreven.

Beëindiging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voorafgaand aan de betalingstermijn indien schriftelijk of via mail info@fitnessgorredijk.nl en voor de eerste van de maand ingeleverd. Terugbetaling door te late berichtgeving of ziekte e.d. is niet mogelijk. Per 1 januari 2018 is iedereen die (opnieuw) lid wordt €20,00 inschrijfgeld verschuldigd.

Blokkeren/Tijdelijke stop

Indien men tijdens ziekte/blessure of zwangerschap niet in staat is om te komen sporten is het mogelijk het abonnement tijdelijk te blokkeren. Tijdens deze blokkade blijft u gewoon lid, maar bent u geen contributie verschuldigd. Blokkeren dient schriftelijk via info@fitnessgorredijk.nl te worden aangevraagd. Bij ziekte/blessure is het mogelijk om per direct maximal 2 maanden te blokkeren. Bij zwangerschap is het mogelijk om per direct te blokkeren en wordt in overleg een nieuwe startdatum afgesproken. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht te worden geblokkeerd of geld retour te krijgen voor een periode waarin niet is gesport. Tijdens een blokkade is het niet mogelijk om te sporten/in te halen. Blokkeren om een andere reden dan hierboven genoemd is niet mogelijk.

Openingstijden

De openingstijden worden vastgesteld door Fitness Gorredijk, zij hebben het recht tijden aan te passen, mits tijdig aangegeven. Fitness Gorredijk is gesloten op officiële feestdagen. Openingstijden fitness zijn ma t/m do van 08.00 -21.00 uur en vrij van 08.00 – 17.00 uur. Begeleiding aanwezig op ma/di/woe/do 09.00 – 12.00 uur en van 18.00 – 21.00 uur en vrij van 10.00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.30 uur.

Huisregels

  • – Tijdens het trainen wordt u verzocht een handdoek te gebruiken op de toestellen en matjes. na het gebruik van een toestel graag deze schoonmaken met uw handdoek.
  • – Het is verplicht om schone en gepaste sportschoenen en sportkleding te dragen.
  • – Wij raden u aan kleding en/of waardevolle spullen tijdens de training in een kluisje op te bergen. Tassen, jassen of andere kledingstukken mogen niet worden meegenomen naar de fitnessruimte.
  • – Alleen in de koffiehoek kunt u etenswaren nuttigen. Bidons en drinkflesjes zijn wel toegestaan in de fitnessruimte.
  • – Na uw training verzoeken wij u losse onderdelen/oefenmaterialen terug te leggen op hun plaats.